Oferta


  • konsultacje psychologiczne

Porada psychologiczna i/lub diagnoza osobowości: nakreślenie problematyki człowieka w odniesieniu do jego struktury osobowości.

Jednorazowe spotkanie

Czas trwania: 50 min.

 

  • psychoterapia psychodynamiczna - cykl spotkań

Leczenie zaburzeń funkcjonowania, emocjonalnych, osobowości i innych, ukierunkowane na trwałą zmianę i poprawę jakości życia.

Częstotliwość i ilość spotkań jest uzależniona od indywidualnego problemu człowieka.

Czas trwania 1 sesji: 50 min.

Najlepsze efekty przynosi psychoterapia długoterminowa

 

Inni specjaliści:

  • konsultacje psychiatryczne
  • psychoterapia behawioralno -poznawcza i systemowa
  • konsultacje dietetyczne
  • coaching kariery
  • harmony coaching 

 

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna koncentruje się na indywidualnym świecie przeżyć człowieka. W dialogu, poprzez dotarcie do podstawowych konfliktów w strukturze życia psychicznego, badanie zasadniczych elementów organizacji  osobowości  oraz odkrywanie mechanizmów odpowiedzialnych za funkcjonowanie człowieka w środowisku - działania psychoterapeutyczne zmierzają do poprawy subiektywnie postrzeganej jakości życia.

Psychodynamika opiera się na ponad 100 letnich doświadczeniach terapeutycznych i obserwacjach przypadków dokonywanych przez tak wybitne postaci jak: Sigmunt Freud, Margaret S. Mahler, Melanie Klein, William R.D. Fairbairn, E. H. Erikson, Otto F. Kernberg, Heinz Kohut, Donald W. Winicott, G.O. Gabbard  oraz  wszystkich ich uczniów i kontynuatorów, którzy doskonalą tę metodę leczenia poprzez m.in. włączanie kolejno nowych odkryć z różnych dyscyplin nauki, a ostatnio – świeżych doniesień z dziedziny neurobiologii.