Prowadzenie rozmów z ludźmi od zawsze było moją pasją i przedmiotem dociekań naukowych. Jestem doktorem Psychologii. Zgłębiam problematykę komunikacji międzyludzkiej, a w szczególności interesuje mnie proces dialogu - zarówno w perspektywie teoretycznej jak i praktycznej. Od 2009 zajmuję się psychoterapią psychodynamiczną, która jest metodą leczenia pacjentów z różnego typu problemami lub zaburzeniami  (np. zaburzenia osobowości,  nastroju, lękowe, procesów poznawczych, odżywiania, dysfunkcje seksualne).

 

Szkolenia i certyfikaty w zakresie psychoterapii

  • (2010– 2014) - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

uzyskane kwalifikacje: Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego dający stosowne kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii pod superwizją, zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

  • (2011-2012) - Oddział Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu

staże w zakresie leczenia pacjentów psychoterapią psychodynamiczną, praca w charakterze ko-terapeutki w psychoterapii grupowej, pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Małyszczaka

 

Udział i funkcje w oranizacjach i towarzystwach naukowych

  • The International Association for Relationship Research (IARR)– full membership
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd) – członek nadzwyczajny
  • Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów (DSP) - członek wspierający
  • European Association of Experimental Social Psychology (EASP) - full membership
  • Polskie Stowarzyszenie Psychologi Społecznej (PSPS) - członek junior

 

Edukacja i doświadczenia zawodowe

(2012 – aktualnie) – Gabinet Psychologiczny Gwiaździsta 10

Konsultacje Psychologiczne, Psychoterapia indywidualna

 

(2012 - aktualnie) - współpraca z kliniką chirurgii estetycznej Noa Clinic sp.z o.o.

Konsultacje psychologiczne pacjentów dokonujących modyfikacji ciał

 

(1994 –2013) - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii 

  • adiunkt, nauczyciel akademicki,  w latach 2006 -2013
  • 2002-2006: doświadczalna praca badawcza z zakresu psychologii komunikacji podjęta w ramach pracy doktorskiej realizowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Dolińskiego; uzyskany tytuł naukowy: dr Nauk Humanistycznych;

(1997- 2001 ) - Meurs Group, holenderska  firma konsultingowa

adaptacja kulturowa testów osobowości i inteligencji, standaryzacja narzędzi badawczych stosowanych w Holandii do warunków polskich;

 

(1994) -  Oxford University, UK

Stypendium Fundacji Stefana Batorego (Hebrew and Jewish Center Studies, Oxford), kontynuacja  prac badawczych i studiów nad stereotypami i uprzedzeniami w kontekście pogłębiania wiedzy z zakresu kultury żydowskiej;

 

(1989-94) - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii 

Magisterium - uzyskane na podstawie pięcioletnich studiów psychologicznych i pracy magisterskiej dotyczącej stereotypów i uprzedzeń przejawianych w stosunku do mniejszości Żydowskiej, magisterium zostało zrealizowane pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Łukaszewskiego;

 

(1984-1989) -  matura w XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

           

 

Adres: Gwiaździsta 10/2, Wrocław, Dolnośląskie. Telefon: +48 607 339 595.