Wywiady, artykuły prasowe


Zapraszam Państwa do zapoznania się z artykułami, wywiadami radiowymi i prasowymi, w których miałam przyjemność brać udział:

 

Wywiad na temat katastrofy pod Smoleńskiem - 'Express Bolesławiecki'

Wywiad o depresji w okresie świątecznym - portal internetowy 'Na temat'

Wywiad na temat "plotki" - Gazeta Wrocławska

Rozmowa o depresji w radio RAM, program 'Misja na Marsa'

Rozmowa o narcyzmie w radio RAM, program 'Misja na Marsa'

Publikacje

 

Kalecińska-Adamczyk, E. (1995). Religion and anti-Semitism - the influence of social approval on the tendency to manifest them in behavior. Polish Psychological Bulletin, vol 26, nr 2, str. 157-160.
________________________________________
• Kalecińska-Adamczyk, E. (2005). Dialogowe aberracje. W: U. Jakubowska & K. Skarżyńska (red.). Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian. Warszawa: ACADEMICA.
________________________________________
• Kalecińska-Adamczyk, E. (2005). Dialog w procesach perswazji. W: J. Klebniuk (red.). Psychologiczne konteksty komunikacji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.
________________________________________
• Kalecińska-Adamczyk, E. (2007). Dialog jako peryferyjny sygnał uległości w perswazji. Studia Psychologiczne, tom 45, z.4, str.29-39
________________________________________
• Kalecińska-Adamczyk, E. (2010). Konwencjonalna rozmowa jako strategia poprawy nastroju i wyzwalania uległości. Forum Oświatowe 1(42), s. 63-78.
________________________________________
• Kalecińska-Adamczyk E., Serafińska K. (2012). Dynamika uległości. Kobieta i mężczyzna w interakcjach. W: D. Doliński, M. Gamian-Wilk, B. Zimoń-Dubowik (red.) Przestrzenie manipulacji społecznej. Wrocław: DSW
________________________________________
• Kalecińska-Adamczyk, E. (2013). Odtwarzanie i budowanie relacji w procesach komunikacji dialogowej i monologowej. Teoretyczne i metodologiczne podejścia badawcze. W: M. Straś-Romanowska (red.). Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
________________________________________
• Kalecińska-Adamczyk, E. (2016). Ciało - przedmiot pożądania piękna, cel ataku i obiekt poczucia wstydu. Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce. nr 3, str. 98-111.