Usługi

Zapraszamy do naszego gabinetu psychologicznego, gdzie oferujemy szeroki zakres usług dedykowanych poprawie Twojego samopoczucia i jakości życia. Specjalizujemy się w konsultacjach psychiatrycznych dla dorosłych i dzieci, konsultacjach psychologicznych oraz diagnostycznych, a także psychoterapii indywidualnej dla osób w różnych etapach życia – od dzieci, przez nastolatków po dorosłych. Ponadto, zajmujemy się też psychoterapią par.

Konsultacja psychiatryczna dorosłych i dzieci

Konsultacja ma na celu zdiagnozować problem psychologiczny i jednostkę chorobową pacjenta. Polega na przeprowadzeniu wywiadu psychiatrycznego i zbadaniu stanu, w którym znajduje się pacjent. W zależności od rezultatu badania lekarz psychiatra może zalecić farmakoterapię i/lub psychoterapię. W przypadku pacjenta niepełnoletniego, konieczna jest w trakcie wizyty obecność dorosłego opiekuna.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja ma na celu rozpoznanie cierpienia i zdiagnozowanie jego przyczyn oraz określenie typu osobowości pacjenta. Jest 50 minutowym wywiadem psychologicznym, w którym pacjent ma możliwość swobodnej wypowiedzi na swój temat. Rozmowa z psychoterapeutą prowadzona jest w kierunku pełnego zrozumienia osoby.

Konsultacja diagnostyczna

Konsultacja diagnostyczna ma formę 50 minutowego wywiadu ustrukturyzowanego, w wyniku którego pacjent otrzyma diagnozę osobowości. W niektórych przypadkach możliwe jest badanie osobowości za pomocą testów psychologicznych.

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych lub nastoletnich

Psychoterapia indywidualna jest cyklem spotkań, które odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Każda sesja trwa 50 minut. Polega na swobodnej wypowiedzi pacjenta, bez autocenzury ze strony pacjenta i bez oceny ze strony psychoterapeuty. Psychoterapia jest leczeniem poprzez dialog, który ma na celu konsolidację tożsamości, poprawę relacji człowieka z jego bliskimi, zmianę mechanizmów obronnych na bardziej adekwatne, także zmianę osobowościową. Jest to proces długotrwały, który ma na celu likwidację przyczyn cierpienia psychologicznego człowieka. Psychoterapia leczy wiele zaburzeń osobowości i dysfunkcji w zakresie zachowań. takich jak: nerwice, lęki, depresje, kompulsje, zaburzenia odżywiania, seksualne i inne. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest współpraca z dorosłymi opiekunami.

Psychoterapia par

Psychoterapia par jest cyklem spotkań osób pozostających w związkach. Konieczna jest obecność obu partnerów problematycznych relacji na sesjach. Każda sesja trwa 50 minut i stanowi ukierunkowaną rozmowę z psychoterapeutą nakierowaną na rozwiązanie problemów w związkach, takich jak np. zdrada, alkohol, przemoc fizyczna lub psychiczna, zanik uczuć i inne. Celem psychoterapii par jest poprawa jakości życia w rodzinie, w relacji romantycznej, pomoc w podjęciu ważnych decyzji o kontynuacji lub zakończeniu bycia w związku.

Trening mentalny dla sportowców

Trening mentalny dla sportowców jest cyklem spotkań zawodnika z wykwalifikowanym terapeutą psychologii wyczynu. Stanowi niezwykle istotną składową wygranych zawodów we wszystkich dziedzinach sportu. Pomaga sportowcom w stanach wypalenia lub zapobiega im. Wspomaga koncentrację, eliminuje problemy blokujące sportowy rozwój, kształtuje poczucie kontroli nad wynikiem, wprowadza zawodnika w stan hipnotycznej gotowości na sukces.

Arteterapia - terapia przez sztukę/malarstwo

Arteterapia jest terapią przez sztukę. Polega na cyklicznych spotkaniach raz w tygodniu przez zamknięty kilkumiesięczny okres czasu, podczas którego klienci mają okazję wyrazić swoje emocje w malarstwie. Nie jest konieczna umiejętność malowania. Czasami łatwiej jest coś namalować niż powiedzieć. Czasami lepiej coś namalować niż zrobić. Malując farbami na płótnach człowiek ma szansę zobaczyć, odkryć co w nim jest i jaki jest. Może odzyskać kontrolę nad swym umysłem. Zaleca się tę formę działania jako terapię uzupełniającą do psychoterapii.

Wynajem gabinetów

Gabinet Gwiazdzista 10 zaprasza wszystkich specjalistów w dziedzinach psychiatrii, psychoterapii i innych (np. logopedia, dietetyka, fizjoterpia) do wynajmu powierzchni do pracy zarówno indywidualnej z klientami/pacjentami jak i grupowej. Możliwa jest u nas również praca w małych grupach (do 10 osób) jak i w parach. Jesteśmy zlokalizowani w dwóch miejscach w centrum Wrocławia. Wynajem możliwy jest na cykliczne dni w miesiącu. Gabinet posiada wysoki standard aranżacji wnętrz, zapewnia komfort, ciszę i spokój potrzebne do mentalnej pracy z klientem/pacjentem.